Pere FIGUERES

par Xevi Planas

Foto: Claude Théresien, « Pere Figueres, Aplec de la Porta dels Països Catalans », 2021

CINC RAONS PER A UNA (RE)DESCOBERTA

Xevi Planas

Tot i ser el cantautor més interessant que ha sorgit a Catalunya Nord des de l’època dels trobadors, Pere Figueres és un artista malauradament poc conegut arreu dels Països Catalans.
Si em demanessin cinc raons per descobrir Pere Figueres (o, per a qui ja té la sort de conèixer-lo, per redescobrir-lo) donaria aquestes:

1. És la veu del nord. El cantant que ha evocat Catalunya Nord amb més emoció i que ha recollit amb més tenacitat l’esperit del Grup Guillem de Cabestany, col·lectiu de cantautors en el qual es va donar a conèixer en el trànsit entre la de dècada del 1960 i la del 1970.
2. Té una veu potent i una dicció neta que li donen una personalitat singular com a intèrpret. La seva gran força de comunicació el situa com un dels grans intèrprets de la Nova Cançó, al costat de Raimon, Quico Pi de la Serra, Ramon Muntaner, Coses, Ovidi Montllor, Isidor Marí…

3. El contacte quotidià amb la natura assaborit al llarg de tota una vida dedicada a la terra li confereix una sensibilitat especial per transmetre la bellesa dels paisatges i del món dels animals. Pocs artistes com ell han cantat amb tanta passió els ocells i els arbres.
4. Les cançons que ha escrit posant música a textos de poetes nord-catalans han permès divulgar l’obra d’autors poc coneguts fora de Catalunya Nord, com Jordi Pere Cerdà i Joan Amade.
5. El seu compromís en les lluites socials i polítiques nord-catalanes de l’últim mig segle el converteixen en un dels artistes que aporta amb més generositat la seva obra al servei de la col·lectivitat.

CINQ RAISONS POUR UNE (RE)DÉCOUVERTE

Xevi Planas

Bien qu’il soit l’auteur compositeur interprète le plus intéressant apparu en Catalogne Nord depuis l’époque des troubadours, Pere Figueres est malheureusement un artiste peu connu dans l’ensemble des territoires des Pays Catalans.
Si on me demandait cinq raisons de découvrir Pere Figueres (ou, pour qui a la chance de le connaître déjà, de le redécouvrir) je donnerais celles-ci :
1. C’est la voix du Nord. Le chanteur qui a évoqué la Catalogne Nord avec le plus d’émotion et qui a préservé avec le plus de ténacité l’esprit du Groupe Guillem de Cabestany, collectif de chanteurs dans lequel il s’est fait connaître entre la décade de 1960 et celle de 1970.

Foto: Juan Miguel Morales, « Pere Figueres a Barcelona », 2016

2. Il a une voix puissante et une diction claire qui lui donnent une personnalité singulière en tant qu’interprète. Sa grande force de communication fait de lui l’un des grands interprètes de la Nova Cançó, aux côtés de Raimon, Quico Pi de la Serra, Ramon Muntaner, Coses, Ovidi Montllor, Isidor Marí…
3. Le contact quotidien avec la nature, dont il a joui tout au long d’une vie consacrée à la terre, lui confère une sensibilité singulière pour exprimer la beauté des paysages et du monde animalier. Peu d’artistes ont chanté avec autant de passion que lui les oiseaux et les arbres.
4. Les chansons qu’il a écrites mettant en musique des textes de poètes nord-catalans ont permis de divulguer l’œuvre d’auteurs peu connus au-delà de la Catalogne Nord, comme Jordi Pere Cerdà et Joan Amade.
5. Son engagement dans les luttes sociales et politiques nord-catalanes de la dernière moitié du siècle passé en font un des artistes qui met le plus généreusement son œuvre au service de la collectivité.