LES OBRES / LES ŒUVRES

Les enchères sont terminées !

Les personnes ayant remporté les enchères seront prévenues individuellement par email. Les oeuvres seront livrables à partir du jeudi 23 décembre. Les modalités de paiement et de livraison vous seront communiquées également par email.

La subhasta s’ha acabat!
Les persones guanyadores de la subhasta seran notificades individualment per correu electrònic. Es lliuraran les obres a partir del dijous 23 de desembre. Les modalitats de pagament i de lliurament també es comunicaran per correu electrònic.

Les obres dels 36 artistes es posen a la venda al més-dient entre el dijous 30 de setembre i el divendres 17 de desembre de 2021 fins a mitjanit, únicament a través del web rodons.cat. El preu inicial de totes les obres s’ha fixat a 100 euros. Els preus s’actualitzaran automàticament.
El comprador potencial estarà informat automàticament per correu electrònic de l’evolució del preu de l’obra per la qual ha fet una oferta. Podeu registrar el vostre correu electrònic en la pestanya «Alerte» d’una obra per quedar informat de les subhastes en curs de realització. Trobareu les diferents ofertes a la pestanya «Enchères réalisées» de l’obra. Un mateix comprador podrà fer diverses ofertes per obres diferents. La subhasta, la guanyarà el més-dient.
Per fer una oferta, heu de connectar-vos al web rodons.cat, seleccionar una obra i fer una oferta superior al preu en curs en indicar prèviament els vostres nom, cognoms, correu electrònic. L’import mínim per a poder fer una nova subhasta s’ha fixat a 10 euros; no hi ha màxim.
Les persones que guanyaran les subhastes s’avisaran individualment per correu electrònic. Es lliuraran les obres a partir del dijous 23 de desembre. Les modalitats de pagament i de lliurament també es comunicaran per correu electrònic.

Les oeuvres des 36 artistes sont mises en vente au plus offrant entre le jeudi 30 septembre et le vendredi 17 décembre 2021 à minuit, uniquement sur le site rodons.cat. Le prix de départ de toutes les oeuvres est fixé à 100 euros. Les prix sont actualisés automatiquement.
L’acheteur potentiel sera informé automatiquement par mail de l’évolution du prix de l’oeuvre pour laquelle il a fait une offre. Vous pouvez aussi enregistrer votre adresse électronique dans l’onglet « Alerte » d’une oeuvre pour être informé des enchères en cours. Vous trouverez les différentes offres sur l’onglet « Enchères réalisées » de l’oeuvre. Un même acheteur peut faire plusieurs offres sur différentes oeuvres. L’enchère sera remportée par le plus offrant.
Pour faire une offre, vous devez vous rendre sur le site rodons.cat, dans l’onglet « Les oeuvres« , en sélectionner une et faire une offre supérieure au prix en cours en indiquant auparavant vos prénom, nom, email.
Le minimum de la surenchère est fixé à 10 euros ; il n’y a pas de maximum.
Les personnes ayant remporté les enchères seront prévenues individuellement par email. Les oeuvres seront livrables à partir du jeudi 23 décembre. Les modalités de paiement et de livraison vous seront communiquées également par email.