Pere FIGUERES

par Joaquim Vilarnau

Foto: Jean-Luc Respaut, « Pascal Comelade, Pere Figueres, Gérard Meloux »,
Girona, 2019

PERE FIGUERES: UNA OBRA SINCERA

Joaquim Vilarnau

Escoltar cantar Pere Figueres és un dels petits grans plaers de la vida. No només ha sabut crear belles melodies amb lletres suggeridores, algunes basades en versos de poetes nord-catalans, sinó que ha sabut envoltar-se de músics extraordinaris que han acabat de donar la forma precisa a les seves composicions. La dicció clara i rossel-lonesa de Pere Figueres s’ha complementat a la perfecció amb el contrabaix que plora de Michel Maldonado i amb la guitarra juganera de Gérard Meloux. També són antolò-giques les seves trobades amb Pascal Comalade. I al seu darrer disc que ens va fer tot un descobriment: el de Paola Maureso.
Qui hagi viscut un concert de Pere Figueres en directe entendrà de què parlo. Qui no hagi tingut la mateixa sort i s’hagi limitat només a sentir els seus enregistraments publicats en disc, potser li costarà una miqueta més. Que no defalleixi i que miri d’acostar-se a la propera actuació.

Indubtablement, Pere Figueres és un músic i cantant de primera categoria però el seu nivell de reconeixement popular i la qualitat de l’obra publicada no s’acaben de correspondre amb aquesta consideració. Per què? Molt senzill: empresarialment parlant, Pere Figueres és el seu pitjor enemic. És un artista que encara creu en la sinceritat, en l’amistat, en la bellesa, en la solidaritat, en els principis, en la bondat… No hi ha càlculs de rèdit econòmic en res del que fa, diu o canta. És un artista que només passa comptes amb si mateix i que treballa “mullant la ploma al cor» per dir-ho a la manera papasseitiana.
La contraprestació de tot plegat són els amics que va deixant arreu on passa i que cada cop som més. Amics que també són admiradors de la seva obra, que gaudeixen amb cada nova cançó i pateixen amb els anys de silenci discogràfic. Amics que celebraran amb entusiasme un nou treball discogràfic de Pere Figueres. Per al nostre gaudi, pel reconeixement de Pere Figueres i pel bé de la cultura catalana.

PERE FIGUERES : UNE ŒUVRE SINCÈRE

Joaquim Vilarnau

Écouter chanter Pere Figueres est un des “petits“ grands plaisirs de la vie. Non seulement il a su créer de belles mélodies avec des textes suggestifs, dont certains à partir des vers de poètes nord-catalans, mais il a également su s’entourer de musiciens extraordinaires qui ont fini de ciseler ses compositions. La diction claire et roussillonnaise de Pere Figueres est accompagnée à la perfection de la contrebasse qui pleure de Michel Maldonado et de la guitare enjouée de Gérard Meloux. Ses rencontres avec Pascal Comelade sont aussi anthologiques. Et son dernier album fut l’occasion d’une véritable découverte : celle de Paola Maureso.
Celui qui a vécu un concert de Pere Figueres en direct saura de quoi je parle. Pour celui qui n’a pas eu cette même chance et s’est uniquement limité à écouter ses disques, ce sera plus difficile. Qu’il ne se décourage pas et tente l’aventure à son prochain concert. Pere Figueres est incontestablement un musicien et un chanteur de première catégorie mais sa popularité et la qualité de son œuvre publiée ne sont pas en adéquation avec cette considération. Pourquoi ? C’est très simple : en matière de marketing, Pere Figueres est son pire ennemi. C’est un artiste qui croit encore à la sincérité, à l’amitié, à la beauté, à la solidarité, aux principes, à la bonté… Il n’y a pas le moindre calcul d’un quelconque intérêt économique dans ce qu’il fait, dit ou chante.

Foto: Juan Miguel Morales, « Gérard Meloux, Pere Figueres i Paola Maureso »,
Festival Barnasants, Barcelona 2016

C’est un artiste qui ne règle ses comptes qu’avec lui-même et qui travaille « en mouillant la plume dans le cœur » pour le dire à la manière papasseitiana.
La contre-prestation de tout cela ce sont les amis qu’il laisse partout où il passe et qui sont de plus en plus nombreux. Des amis qui sont aussi des admirateurs de son œuvre, qui savourent chaque nouvelle chanson et souffrent de ces années de silence discographique.
Des amis qui célèbreront avec enthousiasme un nouveau travail discographique de Pere Figueres. Pour notre joie, pour la reconnaissance de Pere Figueres et pour le bien de la culture catalane.