AGRAÏMENTS / REMERCIEMENTS

Agraïm tots els artistes: / Nous remercions tous les artistes :
Michel Arnaudiès, Georges Ayats, Danielle Busquet, Jacques Capdeville, Francesca
Caruana, Caroline Cavalier, Pascal Comelade, Roger Cosme Esteve, Joël Desbouiges,
Quim Domene, Marc Fourquet, Michel Fourquet, Beatriz Garrigo, Nicolas Gonati, Jordi
Isern, Emmanuelle Jude, Patrick Jude, Delphine Labédan, Patrick Loste, Robert Majenti,
Odile Marot, Christophe Massé, Assumpció Mateu, Joseph Maureso, Gilles Olry, Michel
Pagnoux, Enric Pladevall, André Robèr, Dolors Rusiñol Masramon, Esteve Sabench, Gerard
Sala, Claret Serrahima, Patrick Soladie, Jordi Tolosa, Christian Vila, Dimitri Xato

Els autors dels textos: / les auteurs des textes :
Berenguer Ballester, Didier Manyach, Xevi Planas, Joaquim Vilarnau

Els fotògrafs: / les photographes :
Claude Théresien, Juan Miguel Morales, Jean-Luc Respaut,
Robin Townsend, per les fotografies de les obres / pour les photographies des oeuvres

Pel catàleg i la web rodons.cat: / pour le catalogue et le site rodons.cat :
Jean-Luc Respaut, concepció i realització de rodons.cat /conception et réalisation
Berenguer Ballester i Radio Arrels pel programa Memòria / pour l’émission Memoria
Cristina Giner, per les traduccions del catàleg / pour les traductions du catalogue
Laetitia Poncet i Jordi Sales per les correccions del català / pour les corrections du catalan
Geneviève Beauzée per les correccions del francès / pour les corrections du français
Pierre Picard, imprempta Copy média / imprimerie Copy média

Per les exposicions: / pour les expositions :
André Robèr, Taller Treize, Illa / Ille sur Tet
Marie Costa, Batllessa dels Banys d’Arles / Maire d’Amélie-les-Bains
Ramon Roqué, Alcalde de Sant Joan de les Abadesses / Maire
M. Rosa Fraxanet, Regidora de Cultura de Sant Joan de les Abadesses / Adjointe à la culture
Josep Puigbert, Director de la Casa de le Generalitat de Catalunya a Perpinyà / Directeur
Elisa i l’equip de la Llibreria Torcatis a Perpinyà

Pel paper: / pour le papier :
Aquari paper, Sastres paperers, Banyoles
Toni Sardà, Jordi Torrent, Mamen Cagigos, Diego López